FICS Teamleague

Pairings


Round: 7  Round 6  Round 5  Round 4  Round 3  Round 2  Round 1  

Spassky section - TD: TGV
Bajo_Aragon_Chess_Club 0.5-1.5Mysterious_Rook_Moves
WhiteMexico mccannj0-1Scotland KRMCHESSBlack
BlackChina YuWei04-13 02:00Sweden LNO White
WhiteSpain carlosvalero1/2-1/2United States IntrospectionBlack
BlackQuebec Exray04-13 13:30Poland mcstorytaller White
RainbowWarriorsVerde 0-0Arequepay
WhiteUnited States AsDaGo04-15 19:00Peru DrPaulsenBlack
BlackUnited States mindlin-Peru Lcalcino White
WhiteUnited States Montalvonet04-14 18:30Peru tortugafelizBlack
BlackUnited States Lionskins-Peru quiquevas White
WorldWideWolves2 0-0The_eerie_Eye_of_the_Tigran
WhiteNigeria MichaelOgbeide04-14 15:00Croatia MaxmagnusBlack
BlackIndia blore04-14 14:00Poland Vishyy White
WhiteIndia pingupenguin04-13 12:00Chile AromasBlack
BlackPalestinian Territory, Occupied Matan04-13 11:00Finland herrahuu White